Camp Program

LRG_DSC03255_edited.jpg

Fun Camp 2020

@Khaoyai

23 - 27 Nov. 2020

-ESL 

-Pizza Making

-Adventure (Laser game, ATV, etc.)

-Art and Craft

-Sport

From:

฿18,500

“Play helps children to learn and experiment, to focus and concentrate, be more self-directed, and to build social confidence." 

Sir Ken Robinson

เด็กๆมาค่ายแล้วได้อะไร ??

การเข้าค่ายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ล้ำค่าและน่าจดจำในชีวิตสำหรับเด็กๆ นอกเหนือจากมิตรภาพที่ดีและความทรงจำที่แสนประทับใจแล้ว ความหลากหลายของกิจกรรมภายในค่าย เป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็ก ๆ ค้นพบและพัฒนาสิ่งที่พวกเขาชอบทำ


1. เพื่อลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ – กิจกรรมต่างๆภายในค่ายส่งเสริมให้เด็กๆออกจากกิจวัตรเดิมๆ และผลักดันให้เด็กๆเรียนรู้กิจกรรมและประสบการณ์ใหม่ๆที่อาจไม่คุ้นเคย เด็กๆมีโอกาสที่จะลองสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปสู่การค้นพบแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆ เด็กๆมีโอกาสจะค้นพบและเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาทำได้ดี และสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุข
2. เรียนรู้ทักษะทางสังคม - กิจกรรมต่างๆภายในค่าย ส่งเสริมให้เด็กๆมีโอกาสที่จะสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม ให้ความร่วมมือและเคารพซึ่งกันและกัน เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามในแต่ละโอกาส 
3. เป็นอิสระมากขึ้น - ค่ายเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ในการฝึกการตัดสินใจของตนเองโดยไม่มีพ่อแม่หรือครูคอยชี้แนะทุกครั้ง การจัดการชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วยตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยภายในค่าย เด็กๆจะได้เรียนรู้และซึบซับการดูแล เคารพ และ รับผิดชอบต่อตัวเอง ซึ่งจะทำให้เด็กๆเกิดความภูมิใจในตัวเองและเติบโตขึ้น
4. Camp is action - เด็กๆส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการนั่งหน้าจอ ค่ายเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้เคลื่อนไหว วิ่ง ว่ายน้ำ กระโดด พูดคุย ประสบการณ์นอกห้องสี่เหลี่ยมช่วยเสริมการรับรู้ของเด็ก ๆ และสนับสนุนพัฒนาการเด็ก 
5. ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ - กิจกรรมในค่ายส่งเสริมให้เด็ก ๆ ผ่อนคลายและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้อย่างง่ายดาย ความสนุกสนานในค่ายทำให้ทุกคนร่วมกันร้องเพลง, หัวเราะ, พูดคุย, เล่น ทำเกือบทุกอย่างด้วยกัน